"Tento skracovač, je ako na kár skartovač"

Martin Luther King